Rik Daems (VLD) : 'Patronale lasten moeten verder naar omlaag'

BRUSSEL (tijd) - Met de begroting voor volgend jaar grijpt de regering naast een kans om de heroplevende ekonomie op sociaal-ekonomisch vlak te verzilveren, zegt de VLD. Nu het beter gaat, had ze de lasten op arbeid verder moeten verminderen. De verlaging van de loonkosten schept niet alleen arbeidsplaatsen, maar komt ook de Belgische konkurrentiepositie ten goede.Het jongste werkstuk van de regering-Dehaene is een paradoks, zegt VLD-volksvertegenwoordiger Rik Daems, want het staat in schril kontrast met de sociaal-ekonomische werkelijkheid. De regering neemt geen enkele maatregel inzake tewerkstelling of verbetering van de konkurrentiepositie. Met de meerinkomsten uit belastingen in 1994 had de regering de sociale lasten op de minimumlonen volledig kunnen afschaffen. De budgettaire kostprijs daarvan is immers precies gelijk aan de fiskale meevaller van 35 miljard frank, zegt de partij. Hierdoor zou de tewerkstelling in reële termen toenemen. Het Planbureau rekende recent nog voor dat die ingreep 25.000 banen zou opleveren. Door de lagere loonkosten zou daarnaast de konkurrentiepositie van België verbeteren.