RIP LHSP

Door het gerechtelijk akkoord van Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) op te blazen, lijkt het Gentse hof van beroep het lot van de Ieperse klankentapper te hebben bezegeld. LHSP heeft niet langer bescherming tegen zijn schuldeisers, die dus opnieuw vrij spel hebben om te proberen hun openstaande vorderingen te innen. Veel valt er bij LHSP echter niet meer te rapen. Er hoeft bij wijze van spreken slechts één schuldeiser het bedrijf te dagvaarden, en het is afgelopen met het in 1987 door Jo Lernout en Pol Hauspie opgerichte LHSP.Waarnemers stelden gisteren dat Philippe Bodson, sinds 16 januari de algemeen directeur van LHSP, er waarschijnlijk voor zal kiezen het zover niet te laten komen en zelf het faillissement zal aanvragen. Al bij al een vrij roemloze afloop van een dossier waarin Bodson bij zijn aantreden liet vermoeden te zullen scoren. Personeel, aandeelhouders en banken rekenden op Bodson om het zinkende schip naar een veilige haven te loodsen, om het met de beeldspraak van de Ieperse handelsrechter Michel Handschoewerker te zeggen.Bodson heeft er volgens critici niet echt veel van gebakken. De captain of industry krijgt steeds meer het verwijt dat hij de afgelopen maanden geen enkele ernstige poging heeft ondernomen om LHSP er bovenop te helpen. De man talmde eindeloos bij de verkoop van activa en liet daardoor een reeks opportuniteiten schieten. Dochter Mendez ging bijvoorbeeld van de hand voor een fractie van wat LHSP er enkele maanden voordien voor had kunnen krijgen.Ook met zijn herstelplan faalde Bodson. De voorzitter van het Gentse hof van beroep liet daar donderdag geen twijfel over bestaan. Het plan is, zoals veel waarnemers al opmerkten, een zuiver liquidatieplan. Reële kansen op een herstel worden niet geboden. Dat Bodson bovendien niet alle schuldeisers gelijk behandelt, schoot bij velen (onder wie de voorzitter van het Gentse hof) in het verkeerde keelgat.Voor de schuldeisers ziet het er niet goed uit. Indien er een faillissement komt, blijft er voor hen wellicht geen cent meer over. Artesia Bank maakt als bevoorrechte schuldeiser aanspraak op een pand van 25 miljoen euro. LHSP betwist dat pand, maar maakt volgens juristen weinig kans. Dan komt het personeel aan de beurt. Veel valt er voor hen niet te rapen. De gewone schuldeisers, om nog te zwijgen van de aandeelhouders, kunnen het al helemaal vergeten.De voorzitter heeft het schip niet tot zinken willen brengen, stond de afgelopen maanden herhaaldelijk in de vonnissen van de Ieperse rechtbank van koophandel. Zijn collega van het Gentse hof van beroep had daar donderdag duidelijk minder moeite mee. De kapitein van het schip was er niet bij. Hij overlegde koortsachtig met zijn management hoe het verder moet. Volgens sommige bronnen onderzoekt Bodson de mogelijkheid (een deel van de) activiteiten voort te zetten vanuit de VS, waar de groep nog altijd werkt onder chapter 11. In Ieper gaat het licht echter meer dan waarschijnlijk definitief uit. Luc VAN AELST René DE WITTE