'Risico's kernenergie wegen niet op tegen klimaatverandering'

(tijd) - De sluiting van de kerncentrales staat opnieuw ter discussie. Marc Verwilghen (VLD), de federale minister van Economie en Energie, wil een nieuwe studie over alle mogelijke energievoorzieningen om na te gaan of er bevoorradingsproblemen kunnen opduiken. De meningen van de ondernemers lopen uiteen. Sommigen onder hen vinden dat minister Verwilghen een verkeerd signaal uitzendt. Anderen menen dat een grondige studie voorrang heeft op het respecteren van het regeerakkoord.