Risico van niet-betaling weegt bij Franse bedrijfsleiders het zwaarst

(tijd) - Franse bedrijfsleiders vinden dat slechte debiteuren hun grootste zorg zijn. Niet minder dan 44% van de bedrijfsleiders acht het debiteurenrisico van fundamenteel belang voor hun bedrijf, zo blijkt uit een risicopeiling van het Franse managementblad Entreprendre. Het gevaar dat het bedrijf zijn bedrijfsleider of manager verliest, komt op de tweede plaats, net vóór het informatikarisico. Entreprendre peilt voortaan elk jaar diverse keren naar het risicobesef bij Franse bedrijfsleiders in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij MAAF. De jongste en tegelijk ook eerste steekproef dateert van de maand mei en werd uitgevoerd bij 2.000 Franse bedrijfsleiders waarvan 500 uit bedrijven met 20 tot 50 personeelsleden, 1.200 uit bedrijven met 50 tot 250 werknemers en de resterende 300 uit grote ondernemingen met 250 tot 500 personeelsleden. Zowat 50% van de ondervraagde ondernemers leidt een industrieel bedrijf, 30% een bouwonderneming en 20% werkt in de dienstensektor. De resultaten van de peiling moeten de bedrijfsleiders inzicht geven over de positie van het eigen bedrijf.