Advertentie
Advertentie

Risicodragend kapitaal: kind van de rekening?

De h. Ugeux, voormalig financieel direkteur van de Generale Maatschappij en thans hoofd van Kidder Peabody in Londen, sloeg enkele dagen geleden nagels met koppen toen hij beweerde dat de kapitaalkosten in België dubbel zo hoog zijn als in de VS en Japan. Senator Cooreman heeft ooit in zijn toelichting bij de indiening van een voorstel tot wet van een spaarrekening of spaarverzekering, de voorloper van wat daarna het zgn. "pensioensparen' geworden is, de vergelijking gemaakt tussen de fiskale behandeling van de financiering met eigen en met vreemd vermogen, zeggen we maar: met aandelen en bankschulden. De berekeningen die daarbij gemaakt werden ter attentie van zijn kollega's-senatoren logen er niet om: schuldfinanciering werd en wordt in ons land sterk bevoordeeld.