Risicokapitaal met privaks, of span de kar eens voor het paard

(tijd) - In maart moet het duidelijk zijn hoe de privak, een fonds dat zal beleggen in snelgroeiende niet genoteerde KMO's, eruit zal zien. De precieze modaliteiten en fiscale voordelen zijn nog niet bekend. Dit belet niet dat de kritiek op het idee weelderig tiert. 'Men spant de kar voor het paard.'Wie kent ze nog de durfkapitaalfondsen van weleer zoals Prominvest, Electrorail, Benevent? Ze hadden twee zaken gemeen: ze werden ondersteund door klinkende namen (respectievelijk de Groep Brussel Lambert, het NCMV en Almanij-Kredietbank) en allen werden ze mislukkingen.