Risicokapitaal wordt fiskaal aantrekkelijker

(van een medewerker) In het wetsontwerp tot uitvoering van het globaal plan zijn ook maatregelen opgenomen ter aanmoediging van het risicokapitaal. Meer bepaald zullen dividenden van aandelen die zijn uitgegeven vanaf 1 januari 1994 naar aanleiding van de oprichting van een vennootschap of een kapitaalverhoging, onderworpen zijn aan 13,39% in plaats van 25,75% roerende voorheffing. Om van deze verlaagde voorheffing te kunnen genieten moeten nochtans strenge voorwaarden nageleefd worden.