Risicomanagement, de sleutel tot beleggingssucces

Een bedrijfsleider heeft de opdracht zijn onderneming zo efficiënt en rendabel mogelijk te managen en daarbij de risico's die de onderneming kunnen bedreigen goed in kaart te brengen en tot een minimum te beperken. Maar wat is de opdracht van de belegger? Hoe kan hij een aandelenportefeuille efficiënt en rendabel managen, en tegelijk de risico's beperken?