Risicotolerantietest

Omcirkel de letter van het antwoord dat u als belegger past: