Rivalen verkiezingen Servië zwepen nationalistische gevoelens op

Terwijl elders in Oost-Europa nog onzeker de eerste schreden worden gezet op weg naar een demokratische samenleving, lijkt in Joegoslavië het oplevend nationalisme de federale staat van wijlen dictator Josip Broz Tito onafwendbaar in de afgrond te zullen storten. Nadat de populist Slobodan Milosevic sinds enkele jaren onophoudelijk de nationalistische Servische trom roert, neemt uit angst ook het nationalisme in de vijf overige deelrepublieken hand over hand toe.