Rivier Informatie Service coördineertbij crisis acties waterwegbeheerders

(belga/tijd) - De Vlaming, zijn huis en grond beschermen tegen mogelijke overstromingen is een van de taken van de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Binnen die administratie coördineert het crisis- en communicatiecentrum RIS-Vlaanderen de acties van de waterwegbeheerders in crisissituaties. RIS staat voor Rivier Informatie Service.