Rivierloodsen dreigen met aktie

(belga) - Als de Vlaamse regering bij de oprichting van het Vlaams Openbaar Loodsbedrijf (VOL) geen rekening houdt met de eisen van de loodsen "komt de sociale vrede in het gedrang'. Dit heeft de Vereniging van Staatsrivierloodsen (VSRL) per brief laten waten aan Luc Van den Brande, voorzitter van de Vlaamse executieve. De Vlaamse regering wil de beloodsing onderbrengen in een autonoom overheidsbedrijf, de VOL. Ze heeft daartoe al een ontwerp-dekreet goedgekeurd. De Vlaamse regering hoopt met de oprichting van de VOL een einde te maken aan de onvrede bij de loodsen over hun werksituatie, hun ambtenarenstatuut en hun bezoldiging. De loodsen zijn echter niet tevreden met het ontwerp. Zij eisen een evenwaardige participatie in alle beleidsorganen. De toekenning van bevoegdheden aan de havenbesturen moet uit het ontwerp-dekreet worden geschrapt.