'Riziv-actoren onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid'

BRUSSEL (tijd) - De regering neemt vandaag en morgen de budgettaire temperatuur van de ziekteverzekering. Valabele besparingsvoorstellen vanwege de sector zijn er nauwelijks. 'De artsen geven de voorkeur aan besparingen die de overheid oplegt', vreest Jadot. 'De kritiek over het gebrek aan doortastendheid van de regering is daarom ongegrond. Het zijn precies de grootste lobby's die dat verwijt maken.' Met het verzoek van het Vlaams parlement, om de ziekteverzekering over te hevelen naar de gewesten, heeft de Riziv-topman 'geen probleem'. 'Maar Vlaanderen moet de ware reden voor haar vraag niet verhullen. Het gaat hier om honger naar meer macht, niet om het cultuurverschil tussen Vlamingen en Walen.'Vorige week bereikten artsen en ziekenfondsen een voorakkoord over structurele hervormingen in de ziekteverzekering. Bij het besparingseffect van de voorstellen werden al meermaals vraagtekens gezet.