RLW en BATC op zoek naar identiteit

BRUSSEL (tijd) - De verschillende bestuursorganen van de luchthaven in Zaventem makeneen moeilijke periode door. Het beheerskontrakt tussen RLW en overheid raakt maar niet rond, gedelegeerd bestuurder Warlop stapte op bij BATC en de werken aan de nieuwe luchthaven lopen vertraging op.