Robeco en Rolinco realizeren forse meerwaarde

De Nederlandse beleggingsgroep Rotterdamsch Beleggingsconsortium deelde mee dat de activa van het Robeco NV beleggingsfonds tijdens de eerste jaarhelft stegen met 1,6 miljard gulden tot 10,8 miljard. Het beleggingsfonds Rolinco moet al evenmin onderdoen, en kende een stijging met 0,8 miljard tot 5,2 miljard. Rorento, een beleggingsfonds dat vooral in obligaties investeert, realizeerde een stijging van de activa met 0,6 miljard tot 5,2 miljard.