Advertentie
Advertentie

Robeco Groep laat konkurrentie achter

AMSTERDAM (tijd) - De Robeco Groep heeft deze week te Amsterdam de jaarverslagen van Robeco, Rolinco en Rorento voorgesteld (voor de konkrete beleggingsresultaten over 1988 zie De Tijd van 22/3). De beleggingsfondsmaatschappij gewaagde van zeker niet onbevredigende beleggingsresultaten. Vooral dan indien de vergelijking met de konkurrentie gemaakt wordt en als maatstaf uitgegaan wordt van het bereiken van een superieur beleggingsresultaat op langere termijn.