Advertentie
Advertentie

Robeco verliest 75 miljard frank belegd vermogen

(tijd) - De Nederlandse groep van beleggingsfondsen Robeco raakte verleden jaar 75 miljard frank (ruim 4 miljard gulden) kwijt aan belegd vermogen. Particuliere en institutionele beleggers keerden de groep de rug toe. Toch steeg het beheerde vermogen met 13 procent tot 1.500 miljard frank (81,5 miljard gulden).Het totaal beheerde vermogen van de Nederlandse groep van beleggingsfondsen Robeco groeide van december '95 tot eind vorig jaar met 13 procent aan tot 81,5 miljard gulden (1.500 miljard frank). Het grootste deel van dat vermogen, bijna 31,30 miljard gulden, beheert Robeco voor institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars. Eind '95 was dat nog 23 miljard gulden. Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de overname eind vorig jaar van het Schotse Argyll, dat 4,7 miljard gulden aan vastgoed beheert. Robeco verwacht wel dat de resultaten van de aandelenfondsen dit jaar zullen achterblijven.