Robert Dejaegere herkozen als VUB-rektor

(tijd) - Robert Dejaegere (58) werd voor een tweede ambtstermijn van twee jaar als rektor van de Vrije Universiteit Brussel herkozen. Professor Dejaegere behaalde in 1958 de titel van landbouwkundig ingenieur te Gembloers. In 1967 promoveerde hij tot doctor in de wetenschappen aan de ULB. Sinds 1976 is hij gewoon hoogleraar aan de VUB waar hij, samen met professor Neirinckx, hoofd is van de dienst plantenfysiologie. Van 1986 tot 1989 was hij dekaan van de fakulteit wetenschappen. In 1991 was hij voorzitter van de onderwijsraad. Robert Dejaegere volgde professor Jean Renneboog op toen die ontslag nam in verband met het onderzoek naar de moord op zijn echtgenote.