ROBINNE - ECON. & UNIV

Het Belgisch schuldbeheer Om de band tussen het dagelijks ekonomisch leven en de ekonomie als studieabjekt te versterken, publiceert onze krant samenvattingen van licentiaatsverhandelingen die in het afgelopen akademiejaar aan de Vlaamse universiteiten verdedigd werden. In de selektie werd rekening gehouden met onderwerpen waarvoor een brede belangstelling kan bestaan en met diversiteit. De samenvatting van de eindverhandeling gebeurt door de auteur zelf en vandaag is dat Veerle ROBINNE die zopas afstudeerde als Licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen aan de Vlaamse Ekonomische Hogeschool.