Advertentie
Advertentie

Rocard wil 2 miljard Fr.fr. besparen

PARIJS (reuter) - De Franse eerste minister Michel Rocard wil dat alle ministeries in 1991 hun uitgaven met 0,4 procent verminderen tegenover dit jaar. Op die manier zou twee miljard Fr.fr. bespaard worden. Rocard stuurde ieder ministerie een brief, waarin hij de nadruk legde op de plicht van de regering om een zekere budgettaire discipline aan de dag te leggen. Rocard wil vermijden dat de overheidsuitgaven volgend jaar stijgen met meer dan 5,5 procent, het cijfer dat hij in april vooropstelde. De uitgaven voor 1991 worden geschat op 1,28 biljoen francs, wat een deficit geeft van 80 miljard francs. Dit jaar beloopt het tekort waarschijnlijk 90 miljard.