Advertentie
Advertentie

Roche heeft nood aan medicijnen om te groeien

Met een koers-winstverhouding van 22 en een peg-ratio van 1,8 is de waardering van Roche een stuk lager dan het gemiddelde in de Europese farmasector. Nemen we de jaarcijfers voor 2000 en de toekomstperspectieven in rekening, dan verbaast dit niet. Het afgelopen jaar steeg het nettoresultaat met 50 procent tot een record van 8,6 miljard Zwitserse frank. Het operationeel resultaat nam toe met 11 procent, maar omvatte o.a. de opbrengsten van de verkoop van aandelen Genentech. Exclusief deze en andere uitzonderlijke opbrengsten, en aangepast voor veranderingen in de consolidatiekring bedroeg de groei van het operationeel resultaat 5 procent. De prestatie van de farma-afdeling - goed voor 64 procent van de groepsomzet - was met een omzetgroei van 1 procent de teleurstelling van het jaar. Niet alleen de groei viel tegen, de operationele marge ging lager als gevolg van gestegen marketingkosten. De tegenvallende verkopen hier waren enerzijds het gevolg van de expiratie van 2 patenten. Anderzijds viel de groei van topproduct Xenical (overgewicht) stil. Xenical vertegenwoordigt met een totaal van 950 miljoen meer dan 5 procent van de verkopen van de farma-afdeling. Het product wordt door de investeerders gezien als de groeimotor van de afdeling. De diagnosedivisie goed voor 22 procent van de geconsolideerde verkopen houdt voorlopig de groep recht. Hier gingen de verkopen met 18 procent de hoogte in, een groei diever boven het marktgemiddelde uitsteekt. Ook voor volgend jaar wordt weer een hoger dan gemiddelde groei verwacht. Voor de groep als geheel ligt dit anders. De farma-afdeling blijft de spil van het bedrijf en een doorgedreven groei is enkel mogelijk indien ook hier de verkopen aangezwengeld worden. Voorzitter Humer vertelde op een persconferentie maatregelen genomen te hebben om dit te realiseren. Een daarvan is het verder optrekken van het marketingbudget dat nu reeds 31 procent van de verkopen uitmaakt. De operationele marge komt hierdoor op korte termijn wel onder druk. Verder rekent de groep erop dat het patent van zijn tweede sterkst verkopend product Roaccutan tegen acne met 6 maanden kan verlengen. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, verwacht de voorzitter een versnelling van de verkopen tegen de tweede helft van 2001. Een structurele oplossing voor de farmaproblemen is er echter niet. En ook al zitten er een dozijn potentieel zeer mooie producten in de pijplijn, dan nog zullen we tot 2005 moeten wachten alvorens deze op de markt komen. Lichtpunt is de positieve nettokaspositie van 3,2 miljard Zwitserse frank. In totaal beschikt Roche zelfs over 21 miljard Zwitserse frank aan liquide activa die het kan aanwenden voor strategische opties. Mogelijke opties zijn het aankopen van marketingrechten, licenties of het aangaan van research allianties. Een laatste mogelijkheid is de overname van een farmaonderneming met een productenpijplijn die op korte tijd een sterke groei kan realiseren. De gemiddelde koers-winstverhouding voor de Europese farmawaarden bedraagt 26. Wil Roche terugkeren naar een dergelijke waardering, dan moet het de overvloed aan cash snel aanwenden om de gap in de productlijn op te vullen. Doet het dit niet, dan is de huidige onderwaardering van het aandeel niet meer dan terecht. KDL