Rockwool geeft handboek brandpreventie uit

(tijd) - Isolatie is uit de bouw niet meer weg te denken. Naast de zuivere komfortfunktie en het element energiebesparing, speelt het waarborgen van de brandveiligheid een hoofdrol. Rockwool, de belangrijkste Europese producent van rotswol isolatiemateriaal, heeft daarom een handboek brandpreventie uitgegeven dat een leidraad wil zijn voor ontwerpers van installaties bij het op punt stellen van brandveilige konstrukties. Isolatiemateriaal is uiteraard aan de orde. Van isolatiematerialen wordt geëist dat ze niet brandbaar zijn en dat ze, in geval van brand, geen extra risico vormen voor de verspreiding van de brand en het ontstaan van rook en giftige gassen.