Roemenië is achilleshiel van Europa

(van onze verslaggever)(tijd) _ De Europese Unie ziet Roemenië als het grootste probleem voor de grenzen van Europa. De armoede is er groot en de corruptie bij de politiediensten tiert welig. Het maakt het land tot een zeef voor kandidaat-vluchtelingen die langs de Roemeense grenzen naar de EU willen. De federale minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, maakte de Roemenen daarom donderdag in de havenstad Constanta duidelijk dat de EU niet van plan is om de visumplicht voor Roemeense onderdanen af te schaffen.