Roep om vorming Iraakse regering luider

BAGDAD (reuters/afp) - De druk op de Iraakse politici om snel een regering van nationale eenheid te vormen, is afgelopen weekend toegenomen. Niet alleen de Verenigde Staten drongen er bij de sjiieten, de soennieten en de Koerden op aan snel een regeerakkoord te sluiten. Ook de Arabische landen sloten zich daarbij aan. 'Want alleen dan komt de terugtrekking van de buitenlandse troepen uit Irak aan de orde', waarschuwen de Arabische landen.