Roerende voorheffing bij kapitaalverhoging via intresten

Door introductie van de euro werden de bedragen in wetboeken gewijzigd . In het wetboek-inkomstenbelastingen werden de bedragen steevast afgerond naar een bedrag lager dan het bedrag dat bestond in Belgische frank. Vreemd genoeg gebeurde in het wetboek van vennootschappen net het omgekeerde. Zo is het minimum te volstorten kapitaal in een BVBA net iets meer dan bij zuivere omzetting van het bedrag in franken naar euro's. Veel vennootschappen boeken deze bijkomende inbreng via de lopende rekening van de betrokken vennoot. Maar dat is geen inbreng in geld. Gelukkig verliest de vennootschap het verlaagde tarief roerende voorheffing van 15 procent niet bij uitkering van dividenden.