"Roerende voorheffing moet geregeld worden door OESO'

tijd) - De landen van de Europese Gemeenschap (EG) konden geen consensus bereiken over een eenvormige roerende voorheffing. Het probleem van de belasting van de roerende inkomsten beperkt zich ook niet tot de EG, maar is een probleem voor alle industrielanden. Het is daarom wenselijk die problematiek te regelen in het kader van de OESO. Ook de Euro-obligatiemarkt moet daarbij betrokken worden.