Roest

Margaret Thatcher vierde in de lente van dit jaar nog met veel tromgeroffel de tiende verjaardag van haar aanwezigheid in Downing Street 10. Sindsdien is er echter duidelijk roest gekomen op haar ijzeren imago. Het sluimerende verzet tegen haar beleid vertaalde zich in tanende populariteitscijfers en in een nederlaag in de Europeses verkiezingen. Maar ook in eigen rangen groeit de dissidentie. Enkele maanden nadat ze in een omstreden kabinetsherschikking sir Geoffrey Howe op een zijspoor zette, heeft nu ook financieminister Lawson er de brui aan gegeven. En zelfs in de City begint men zijn wenkbrauwen te fronsen over de koppigheid van Thatcher.