Roken duurderen verboden in trein

Varia Sigaretten - Ingevolge een accijnsverhoging worden sigaretten en roltabak duurder. Een pakje van 25 sigaretten kost voortaan 4,45 euro (+ 25 cent), een pakje van 20 sigaretten 3,90 euro (+ 20 cent). Roltabak wordt per 50 gram 10 cent duurder. De prijs van sigaren wijzigt niet. Spoorwegen - Vanaf 1 januari is het verboden te roken in alle stations en in alle treinen, met uitzondering van de Thalys. Nummerplaat -De retributie voor een nummerplaat wordt gehalveerd en bedraagt nog maar 31 in plaats van 62 euro. Gratis advies - Het eerste juridische advies, dat meestal verschaft wordt in justitiehuizen, OCMW's, vredegerechten en sommige VZW's, is voortaan gratis. De forfaitaire bijdrage van 12,39 euro valt weg. Advocaat - Bijstand van een advocaat wordt voor meer mensen gratis. Dit jaar kon ongeveer 15 procent van de bevolking rekenen op (gedeeltelijke) kosteloze rechtsbijstand van een advocaat. Daar komen een paar tienduizenden bij, omdat het maximuminkomen waaronder men moet vallen om op een advocaat aanspraak te maken, gestegen is. Bijvoorbeeld: een alleenstaande met een persoon ten laste en een netto-maandinkomen van 1.276 euro komt in aanmerking voor een gedeeltelijk kosteloze advocaat. Slachtofferhulp -Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden krijgen makkelijker financiele hulp. Het maximumbedrag voor dringende hulp wordt verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro. Krijgsraad - De militaire rechtscolleges verdwijnen. Militairen moeten zich in vredestijd voortaan voor de gewone rechtbanken verantwoorden als ze een misdrijf hebben gepleegd. De gewone parketten voeren het gerechtelijk onderzoek. Voor de rechtbanken en gerechtshoven komen er zo'n vijfduizend dossiers per jaar bij. BH/MD