Advertentie
Advertentie

Roken kost perjaar leven aan20.000 Belgen

(belga) - Jaarlijks sterven er in ons land 20.000 mensen voortijdig als gevolg van roken. Het aantal sterfgevallen door longkanker bij 45- tot 74-jarige mannen is in ons land het hoogst in de EU. Dat stellen de Koninklijke Academiën voor Geneeskunde in een advies waarin aangedrongen wordt op een effectief tabaksbeleid. Het tabaksgebruik in ons land daalde de afgelopen jaren niet verder. Tussen 25 en 31 procent van de Belgen ouder dan 15 rookt dagelijks. De Academiën pleiten ervoor dat verenigingen actief in preventie financieel gesteund worden door opbrengsten uit een heffing op sigaretten. Het budget voor tabakspreventie mag niet minder dan 12,39 miljoen euro (500 miljoen frank) per jaar bedragen. Voorts wordt gepleit voor forse prijsverhogingen. Waarschuwingen moeten minstens de halve oppervlakte van een sigarettenpakje in beslag nemen. Het bestaande rookverbod in openbare plaatsen moet strikter gecontroleerd worden. Elke vorm van publiciteit dient verboden, net als roken tijdens tv-uitzendingen. De antirookcampagnes in scholen moeten worden opgevoerd.