Rol van beleidsholding blijft eerste keuze voor Almanij

"De fundamentele optie van de Almanij-Kredietbank groep tegenover het Europa van 1992 is die van de rol van beleidscentrum. Die optie steunt op twee pijlers; de specializatie in de financiële dienstverlening en de opbouw van een zinvolle Europese aanwezigheid, vertrekkend van een sterke thuisbasis. Fundamenteel ligt de keuze voor een holding ofwel in de rol van beleidscentrum, ofwel in die van het beheren van een portefeuille gespreid over betekenisvolle posities met strategische voordelen in een aantal groeidomeinen. Wij kiezen voor de eerste optie, voor de rol van Almanij dus als een beleidscentrum dat zich toelegt op de groei van de intrinsieke waarde van de groep via de operationele groei van de ondernemingen die men kontroleert.'