Roland Binst stapt over van Citibank naar Anhyp

(tijd) - Roland Binst wordt met ingang van 4 november lid van het directiecomité van Anhyp en zal door de raad van bestuur van Anhyp gecoöpteerd worden als bestuurder. Daardoor zal het directiecomité van Anhyp opnieuw uit drie personen bestaan: naast Binst is dat de voorzitter Carl Holsters en Didrik van Caloen. De jongste twee jaar is het directiecomité van Anhyp al enkele keren grondig veranderd.