Roland Duchâtelet,

oprichter van Vivant, over het ZilverfondsDe regering verkocht onlangs wat activa, stopte dat geld in het Zilverfonds waardoor zogezegd de pensioenen weer voor een stukje gegarandeerd zijn en meteen ook de overheidsschuld verminderde. Pardon? U verkoopt uw aandelen en obligaties en zet dat geld op een spaarrekening als pensioenvoorziening. Hoe kan daarmee uw hypothecaire lening verminderen? Goed, u kunt het geld ook gebruiken voor uw afbetalingen, maar dan hebt u niks op uw rekening staan. De regering kan dat dus wel: geld dat ze int twee keer uitgeven. De overheid stopt het geld in het Zilverfonds en koopt daar onmiddellijk staatsobligaties mee. Gevolg: in het Zilverfonds zitten schulden van de staat aan de staat. Neem dus een stuk papier met een schuldbekentenis aan uzelf, stop dat in uw kluis en roep: Voilà, dit is mijn pensioenverzekering . Daar zijn geen woorden voor, maar heel het land trapt in die onzin. KnackFrancis Delpérée, hoogleraar grondwettelijk recht aan de UCL, over de regering en de Belgische instellingenDe Raad van State heeft eensgezind - dus zowel Franstaligen als Nederlandstaligen - geoordeeld dat de Lambermont-akkoorden ongrondwettelijk zijn. Maar de meerderheid heeft zich daar niets van aangetrokken. En niet alleen dat. Een paar weken later stond de regering zelfs op het punt een tekst in te dienen die de bevoegdheden van de Raad van State drastisch moest inperken. Conclusie: de Raad van State moet gunstige adviezen geven, of er zwaait wat. (...) Elke regering droomt van een groep juristen die alleen haar welgevallige juridische adviezen uitbrengt. Maar wat nieuw is aan deze regering, is dat de eerste minister niet de minste tegenmacht lijkt te verdragen. Verhofstadt ziet instellingen en procedures als vervelende obstakels, die weggeschopt moeten worden. KnackJan Blokker, columnist, over een oorlog tegen IrakDe grote vraag is of een oorlog waarvan we bij voorbaat tot in bijna alle details het verloop en het resultaat kennen nog wel nodig is. Je zou terwille van de geschiedschrijving de uitslag bij wijze van spreken ook bij een notaris van de Verenigde Naties kunnen laten vastleggen - dat Saddam Hoessein achteraf niet kan claimen dat eigenlijk hij heeft gezegevierd. de VolkskrantTon Risseeuw, oud-topman van Getronics, over de hoge lonen van topmanagersExcessief zijn de salarissen soms wel, maar ze zijn pas zo geworden toen ze openbaar moesten worden gemaakt. Bij Getronics zag ik opeens dat de baas van een veel kleinere concurrent drie keer zo veel verdiende als ik. Ik dacht: doe ik het dan drie keer zo slecht? In het salaris zit ook een rapportcijfer. NRC Handelsblad