Advertentie
Advertentie

Rondzendbrief berokkent Franstaligen nauwelijks hinder

(tijd) - De faciliteitenarresten waarin de Raad van State Franstalige klachten tegen de rondzendbrieven-Peeters en -Martens verwerpt, hebben vooral een principiële betekenis. Ze bevestigen dat het taalregime in de Vlaamse randgemeenten anders is dan in het tweetalige Brussel. Grote hinder berokkenen de rondzendbrieven de Franstaligen niet.