Advertentie
Advertentie

Rondzendbrief-Peeters blijfttot minstens eind 2001 van kracht

(tijd) - De rondzendbrief-Peeters, waarin de Vlaamse regering de faciliteitenwetgeving strikt interpreteert, blijft tot ten minste eind 2001 van kracht. Dat zei minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens donderdag. Als de Raad van State de stelling van de auditeur zou volgen en van plan zou zijn de rondzendbrief te vernietigen, wil de Vlaamse regering dat de staatsraden de zaak voorleggen aan het Arbitragehof vóór zij hun arrest wijzen.