Advertentie
Advertentie

Rookverbod wordt goed opgevolgd

Bij kontroles door de eetwareninspektie is gebleken dat scholen laag scoren bij de naleving van het rookverbod in openbare gebouwen. Op basis van de resultaten van drie "kontroledagen" door de ongeveer 50 inspekteurs bleek dat slechts 55 procent van de scholen konform aan de regels was. De ministeries van onderwijs werden hiervan op de hoogte gebracht. Minister van onderwijs Coens heeft ondertussen zijn administratie gevraagd de scholen opnieuw op het rookverbod te wijzen. Op de andere plaatsen werd het rookverbod goed tot zeer goed opgevolgd.