Advertentie
Advertentie

Rooms-rode koalitie lijkt voorlopig enige haalbare mogelijkheid

(tijd) - De koning heeft gisteren het ontslag van de regering aanvaard en haar belast met de lopende zaken. Puur matematisch zijn voor de vorming van een nieuwe regering nog verschillende formules mogelijk, maar gisteren sloot de CVP een van sterkste alternatieven, de tripartite, uit. Daardoor werd de vorming van een rooms-rode regering de meest realistische formule die overbleef. Net zoals na de vorige verkiezingen zal er echter tijd nodig zijn omdat de CVP het bewijs wil (laten zien) dat ze onmisbaar is.