Advertentie
Advertentie

Rosseel Bunkering en Rosseel Energy failliet

BRUGGE (belga) - De Brugse handelsrechtbank heeft woensdag de NV Rosseel Bunkering en de NV Rosseel Energy, twee bedrijven van de Brugse oliehandelaar Carlos Rosseel, failliet verklaard. Dit is gebeurd op vraag van de bank Indosuez België, die op die manier de toegestane kredieten kan rekupereren. De rechter verwierp ook de tegeneis van Carlos Rosseel voor een bedrag van 200 miljoen frank. Volgens Rosseel zou de beslissing van de bank om geen kredieten meer toe te staan, hebben bijgedragen tot de problemen waarin zijn bedrijven verzeild zijn geraakt. Op 15 mei komt voor de korrektionele rechtbank van Brugge ook het rechtsgeding voor tegen de NV's Naros, Rosseel Etablissementen, Service Stations, Rosseel Insurance Travel en International Investment Finance Co., eveneens vennootschappen van Carlos Rosseel. De administratie van douane en aksijnzen vordert immers een bedrag van zo'n 150 miljoen frank wegens het ontduiken van aksijnsrechten en de daarmee gepaard gaande boetes. Aanleiding is het mengen van gelode en ongelode benzine om deze vervolgens te verkopen als duurdere gelode benzine onder de merknaam Petros.