ROSSEM komt niet op bij gemeenteraadsverkiezingen

BRUSSEL (tijd) - ROSSEM zal geen lijsten indienen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dat heeft kamerlid Louis Standaert gisteren verklaard. Deze beslissing is een rechtstreeks gevolg van de schrapping van de overheidsdotatie. Aan de Europese en nationale verkiezingen zal wel worden deelgenomen. Hierbij zullen ook in Wallonië (en zeker in Luik) lijsten worden ingediend. Op een perskonferentie waar Jean-Pierre Van Rossem niet aanwezig was, gaf Standaert nadere toelichting bij de jongste perikelen rond zijn partij. Volgens de libertijn is de beslissing van de parlementaire kontrolekomissie om de dotatie aan ROSSEM voor een jaar niet uit te keren, een zuiver politieke afrekening. Volgens ROSSEM is de boekhouding zo goed als in orde. Alle uitgaven zijn verklaard, ook de 756.000 fr. verplaatsingsvergoeding aan Jean-Pierre Van Rossem (68.000 km x 12 fr.) als de 265.000 fr. voor "racingcar driver' Karl Frahm (de chauffeur van Van Rossem). De aanwezige journalisten mochten overigens de boekhouding van ROSSEM inkijken. De enkele foutjes die er gebeurd zijn, schrijft ROSSEM toe aan het boekhoudkantoor, met name het Vlaams Studie- en Dokumentatiecentrum voor VZW's. ROSSEM zal trouwens een andere boekhouder nemen.