Roton lijdt halfjaarverlies van 89 miljoen frank

(tijd) - Het ter beurze genoteerde Roton Compagnie Industrielle et Financière, het vroegere Charbonnages Réunis de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau, heeft een nettoverlies van 89,2 miljoen frank geleden over het eerste halfjaar. Voor het volle boekjaar verwacht de onderneming een verlies dat 'lichtjes groter zal zijn' dan het halfjaarverlies. Het eigen vermogen van de onderneming is gezakt tot 9,8 miljoen frank.De resultatenrekening van Roton valt moeilijk te vergelijken met die over de eerste helft van 1995 omdat een aantal belangrijke filialen worden vereffend en Roton daardoor geen geconsolideerde resultaten meer publiceert. Over de eerste helft van '95 haalde Roton nog een geconsolideerde nettohalfjaarwinst van 2 miljoen frank.