Royal Bank of Canada

(tijd) - Royal Bank of Canada (Belgium), de vroegere Banque Belge pour l'Industrie van de groep Empain, kan eerstdaags van eigenaar veranderen. Dat vernam de redaktie uit goede bron. De verkoop van de bank kadert in een herschikking van de Europese belangen van de Royal Bank of Canada. Over de identiteit van de koper is niet veel meer bekend dan dat het om een Europese financiële instelling zal gaan. In de omgeving van de bank bevestigde men dat er aktief onderhandeld wordt. Zolang de besprekingen echter niet zijn afgerond, blijven ook nog andere scenario's mogelijk, zo heette het. De RBC(B) is een erg rendabele, middelgrote bank met een balanstotaal van 34,9 miljard fr.