Royale Belge: hoger dividend mogelijk

(tijd) - 'Volgens de beschikbare gegevens kan het voorziene premie-incasso van de groep geraamd worden op ongeveer 45 miljard fr. Dit betekent een vooruitgang van ongeveer 5,5%'. Aldus de aanhef van de halfjaarlijkse mededeling van Royale Belge. De verzekeraar acht ook een hoger dividend mogelijk.