Royale Belge: licht hogere premie-omzet

(tijd) - De Groep Royale Belge heeft tijdens het eerste kwartaal van 1996 een premie-omzet geboekt van 32,8 miljard Belgische frank. Dat is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 1995. De hele groep UAP, waarvan Royale Belge deel uitmaakt, boekte een premie-omzet van 47,92 miljard Franse frank (287,5 miljard Belgische frank).Indien geen rekening wordt gehouden met wisselkoersverschillen boekte de Groep Royale Belge, die verzekeringsbedrijven in België, Nederland en Luxemburg omvat, een premie-omzetstijging van 3,9 procent. In het levensverzekeringsbedrijf bedroeg de stijging 3,2 procent en 6 procent indien geen rekening wordt gehouden met wisselkoersschommelingen. Voor het schadebedrijf bleef de premie-omzet vrijwel stabiel (+0,2%), maar dit cijfer is de resultante van twee tegengestelde bewegingen: de premie-ontvangsten voor industriële schadeverzekeringen stegen terwijl die in het particuliere segment daalden ten opzichte van het eerste kwartaal van 1995.