Advertentie
Advertentie

Royale Belge nuanceert veroordeling wegens koppelverkoop

(tijd) - Verzekeringsgroep Royale Belge zegt dat het prospectus voor hypotheekleningen waartegen de Federatie van Verzekeringsmakelaars (FVV) klacht indiende bij de Brusselse Rechtbank van Koophandel wegens overtreding van de Wet Handelspraktijken een oud prospectus was dat dateerde van februari 1996. Op het moment van de veroordeling op 4 december 1996 wegens 'gezamenlijk aanbod' was dat oude prospectus niet meer geldig.