Advertentie
Advertentie

ROYALE BELGE - RESULTATEN

Vijfmaal minder meerwaarden dan in 1989Royale Belge boekt 10% minder winst BRUSSEL (tijd) - De verzekeringsgroep Royale Belge heeft in het voorbije boekjaar een te bestemmen winst van 3 miljard frank geboekt. Dat is 10% minder dan in 1989 en net evenveel als in 1988. "Ondanks de zeer zware uitkeringen voor stormschade en herverzekering en de zware verliezen in de tak arbeidsongevallen kan Royale Belge een positief technisch resultaat voorleggen', verklaarde direkteur-generaal en afgevaardigde-bestuurder Jean Pierre Gerard gisteren tijdens een persontmoeting.