Royale Belge steunt AZG

(tijd) - Drie jaar geleden kocht Royale Belge een oude opslagplaats van het Belgisch leger aan de Dupréstraat in Jette en beantwoordde daarmee een oproep van Artsen Zonder Grenzen, dat op zoek was naar een nieuwe hoofdzetel. Intussen werd het gebouw gerenoveerd en werd het aangepast aan de noden van de humanitaire organizatie. Het resultaat is een gebouw met een beschikbare oppervlakte van 3.500 m2 kantoorruimte en 1.500 m2 ruimten voor divers gebruik. Royale Belge heeft zich ertoe verbonden het gebouw ter beschikking te stellen van AZG gedurende 15 jaar tegen een niet herzienbare huuprijs die ongeveer 30 procent beneden de marktvoorwaarden ligt. Bovendien heeft AZG gedurende 15 jaar het recht het gebouw aan te kopen.