Advertentie
Advertentie

Royale Belge veroordeeld voor koppelverkoop hypotheken

(tijd) - Verzekeringsgroep Royale Belge is door de Rechtbank van Koophandel te Brussel veroordeeld wegens koppelverkoop van hypothecaire leningen en verzekeringen. Begin 1996 verkocht Royale Belge hypotheekleningen met verlaagde rente op voorwaarde dat men de brand- en schuldsaldoverzekering eveneens bij Royale Belge kocht of een bankrekening opende bij Ippa Bank. Een drievoudige overtreding van de Wet Handelspraktijken (art. 23, 54, 93) èn van de Wet Hypothecair Krediet (art. 6), oordeelde de rechter.