Advertentie
Advertentie

RSZ moet bewijzendat kostenvergoeding loon is

(tijd) - Een werkgever moet niet bewijzen dat de forfaitaire kostenvergoeding die hij betaalt aan de werknemers de werkelijke kosten dekt die ten laste vallen van de werkgever. Het is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) om bij betwisting te bewijzen dat de forfaitaire kostenvergoeding geen terugbetaling is van kosten eigen aan de werkgever en dus als loon moet worden bestempeld.