RSZ-schuldvorderingen bij faillissement

De rijksdienst voor sociale zekerheid heeft in 1986 2.325 aangiften van schuldvordering ingediend met betrekking tot het faillissement van bedrijven. Het bedrag van de bevoorrechte schuldvorderingen beliep 3,016 miljard frank.