RTL-Audiopresse: uitspraak ten gunste van minderheidsaandeelhouders

BRUSSEL (belga) - De Brusselse Rechtbank van Koophandel, zetelend in kort geding, heeft dinsdag in de zaak van de ontevreden minderheidsgroep Audiopresse in RTL-TVi tegen de meerderheidsaandeelhouder, de Luxemburgse mediagroep CLT, deze laatste in het ongelijk gesteld. Eén en ander betekent een overwinning voor de vertegenwoordigers van de schrijvende pers in de raad van bestuur van de commerciële zender RTL-TVi.