RTL Group: niet alleen voor Bertelsmann een interessante belegging

GBL-Electrafina heeft zijn 30 procent in RTL Group geruild voor een 25-procentbelang in Bertelsmann. Vermits Bertelsmann niet genoteerd is, is het voor de kleine aandeelhouders moeilijk de prijs te berekenen die Bertelsmann bereid was te betalen. Volgens berekeningen van Morgan Stanley is Bertelsmann 34 miljard euro waard, wat neerkomt op een prijs van 179 euro per aandeel RTL. Ter vergelijking: de koers van RTL bedroeg op het ogenblik van de overeenkomst 100 euro en slechts 85 euro nu. Volgens berekeningen van bekende huizen zoals Morgan Stanley, Cazenove en Société Générale is een aandeel RTL theoretisch 105 à 108 euro waard. Bertelsmann heeft dus duidelijk een hoge prijs betaald. Voor Bertelsmann was de controle over RTL een strategische noodzaak, die een premie waard was. Het had 37 procent in RTL en stijgt met de 30 procent van GBL-Electrafina naar 67 procent. Anderzijds betalen ze met papier Bertelsmann, dat niet genoteerd is. Het kan goed zijn dat bij notering de prijs lager zal zijn dan de nu berekende theoretische waarde. Tenslotte zouden ze zeker deze hoge prijs niet betaald hebben indien ze dachten dat er een risico zou bestaan dat ze deze prijs ook aan de andere aandeelhouders zouden moeten betalen.RTL Group is het resultaat van de fusie in 2000 van Audiofina met 50- procentdochter CLT-UFA en Pearson TV. De groep exploiteert televisiestations in elf Europese landen met 250 miljoen potentiële kijkers. De omzet is als volgt verdeeld: tv 67 procent, programmas 24 procent, radio 7 procent, diversen 2 procent. De belangrijkste belangen zijn 100 procent in RTL Duitsland, 44 procent in M6 in Frankrijk en 100 procent in RTL Radio in Frankrijk. Met haar vier zenders, namelijk RTL (100%), RTLII (35,9%), Super RTL en Vox (99,7%) heeft de groep in Duitsland een marktaandeel van bijna 30 procent. De exploitatie van verschillende zenders maakt synergie mogelijk met de aangekochte programmas. Met een topfilm moet immers meestal een heleboel minder belangrijke films worden aangekocht. Films die dikwijls niet in aanmerking komen voor een grote zender, maar wel geschikt zijn voor kleinere.RTL is genoteerd in Londen en is kandidaat voor de FTSE-index. Het feit dat er slechts 11 procent vrij verhandelbaar is, heeft dit tot nog toe belet. De float op 15 procent brengen is dan ook een prioriteit en kan gebeuren door een herplaatsing van aandelen door Bertelsmann, een uitgifte van nieuwe aandelen of een herplaatsing van het 22 procent van Pearson. Het is geweten dat Pearson RTL niet als een vaste participatie beschouwt, maar de huidige koers te laag vindt voor verkoop. Wij vinden RTL een interessante onderneming met haussepotentieel. Indien de onderneming erin slaagt haar float op minimum 15 procent te brengen, wordt het aandeel waarschijnlijk in de FTSE opgenomen met alle voordelen van dien. Alle indexbeleggers worden verplicht het aandeel in portefeuille op te nemen en bovendien krijgt het aandeel op deze manier een institutioneel tintje. ES